NC ve CNC Makineleri Tarihçesi, Avantajları ve Dezavantajları

NC ve CNC Makine Tarihçesi

Sayısal Kontrol  (NC) fikri  II. Dünya  Savaşının sonlarında  A.B.D  hava  kuvvetlerinin ihtiyacı olan kompleks  uçak  parçalanma  üretilmesi  için ortaya   çıkmıştır. Çünkü bu tur parçaların imalatı o gün ki mevcut tezgah ve imalat teknikleri ile mümkün  değildi. Bunun gerçekleştirilmesi için Parsons Corporation  ve MIT üniversitesi ortak  çalışmalara  başladı. 1952  yılında ilk  olarak  Cincinnatti-Hydrel  bir  freze tezgahını Sayısal  Denetim  (NC) ile donatarak bu alandaki ilk başarılı  çalışmayı  gerçekleştirirler.  Bu tarihten  itibaren  de NC tezgahların imalatına başlanmıştır.

Uzun yıllar parça  programları manuel  olarak  yazılıp, delikli  kağıt şerit delici  ünitesi yardımıyla kağıt şeritlere aktarılırdı. Daha sonra bu kağıt şeritler delikli kağıt şerit okuma Ünitesinde  okutulurdu. Bu şeritlerin okunması esnasında tezgah motorlarına sinyaller gönderilirdi. Böylece de ilgili sinyali alan motor ve motora bağlı olan mil dönerdi.

Elektronik Sayısal Entegreli Hesaplayıcı (ENIAC)

NC ve CNC Makineleri Nedir?

NC, takım tezgahları harf ve rakamlardan meydana gelmiş ve belirli bir mantıksal sıraya göre yazılmış kodlar yardımıyla işletilmesidir. Adından da anlaşıldığı gibi bu tür tezgahlarda bilgisayar yoktur. Tezgahlar yalnızca kağıt şeritlerdeki harf ve rakamları temsil eden deliklerle işletilmektedir.

En kısa ifadesiyle mekanik işleme gerektiren bir çalışmayı bilgisayardan gelen komutlara göre otomatik olarak yapan makinelere CNC makineleri denir. CNC, takım tezgahlarının bir bilgisayar denetiminde NC kodlarla işletilmesidir. Bu tür tezgahlara CNC takım tezgahları denir. Takım tezgahında  yapılması istenilen her bir hareket ve işlem için ayrı ayrı kodlar (NC kodları) kullanılır. Bu kodlar mutlaka bir harf ve bunu takip eden rakamlarla tanımlanır. GOO,G01,G02,G70,M03,M09,T0101,52500,F0.25 bu kodlara örnek olarak verilebilir.

NC Kodların Şeritte Dizilişi

NC ve CNC Makineleri Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

CNC Tezgahlarının Avantajları

Konvansiyonel takım tezgahları ile kıyaslandığında CNC takım  tezgahlarının pek çok üstünlükleri vardır. Bunlar;

 • Konvansiyonel  tezgahlara göre ön hazırlık süresi daha kısadır.
 • Tezgahta bir hafıza bulunmaktadır. Böylece program ve her türlü  sistem vb. veriler hafızada saklanabilir ve gerektiğinde kullanılır.
 • Tezgahı başlayan  özel bir batarya vardır ve böylece tezgah kapatılsa ya da enerjisi kesilse bile hafızada kayıtlı bilgiler silinmez.
 • CNC programları esnektir ve istenildiği anda ve istenilen değişiklikler kolaylıkla yapılabilir.
 • Bazı rutin operasyonlar program içerisinde çevrim (cycle) şeklinde tamamlanır. Böylece CNC programı daha az satır sayısında ve hata  oranı sıfıra yakın CNC programı  yazmak mümkün olur.
 • iş parçası üzerindeki rutin talaş kaldırma operasyonlarının dışındaki benzer işlemler alt program olarak tanımlanır. Bu programlar gerektiğinde çağrılarak kullanılır.
 • Özellikle CNC işleme merkezlerinde kullanılan kesici takım kırıldığında ve aynı çapta kesici takım bulunmadığı  zaman işleme  kalınan yerden farklı  çaptaki başka bir kesici takımla devam edilebilir. Böyle durumlarda CNC programında herhangi  bir değişiklik yapmaya gerek yoktur. Sadece CNC programında ya da o kesici takıma ait offset sayfasındaki kesici takım  çapının değiştirilmesi yeterlidir. Bazı tür CNC programlarında kesici takım çapı CNC program içinde tanımlandığı için çap değişikliği  CNC programında yapılır.
 • Bilgisayar sayesinde ideal devir sayısı ve ilerleme değerlerini yakalamak mümkündür.
 • Yapılan imalat daha hassas ve seridir.
 • Kalifiye elemanlara ihtiyaç yoktur.
 • Tezgahların çalışma temposu her zaman yüksektir.
 • Her türlü sarfiyat (elektrik vb.) ve işçilik asgari seviyededir.
 • Kalıp, mastar vb. pahalı bağlama elemanlarına gerek yoktur.
 • Bilgisayar ve çevre ekipmanları  ile iletişim kurulabilir.
 • İş parçası imalatına geçilmeden CNC programının simülasyonunun yapılması  ve varsa olası hataların tespit edilmesi mümkündür.
 • Kesici takım değiştirilmesi herhangi  bir  manuel  müdahale  olmadan  otomatik  olarak gerçekleştirilir.
SIEMENS firmasına ait SINUMERIK 828D CNC Tezgah. Bu CNC Tezgahı, PLC ve kullanıcı arayüzü tek bir panelde birleştirilmiş sade bir yapıya sahiptir. Sinumerik Operate ile en kolay ve anlaşılır arayüze sahiptir. Q klavyeye entegre edilmiş kısa yol tuşları sayesinde sıkça kullanılan menülere hızlı erişim imkanı sunar. 

CNC Tezgahlarının Dezavantajları

Her sistemde olduğu gibi CNC takım tezgahlarının da dezavantajları vard1r. Bunlar;

 • İlk yatırım maliyetleri yüksektir.
 • Detaylı bir imalat planı gerekir.
 • Tezgahın saat ücreti yüksektir.
 • Pahalı aparat ve kesiciler kullanılır.
 • Titiz kullanım ve bakım isterler.
 • Periyodik bakımları düzenli olarak ve uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir